www.niewolnicymaryi.pl​​

 


 

  PORTAL  PROWADZONYCH  PRZEZ  MARYJĘ

Dlaczego tak ważne jest oddanie się w niewolę Maryi???

 

Człowiek potrzebuje drogowskazów. Potrzebuje wytycznych, które pomogą mu realizować ten jedyny, podstawowy cel jego życia, jakim jest odziedziczenie Królestwa Niebieskiego.

Dla nas, chrześcijan, przewodnikiem jest sam Jezus Chrystus,
Syn Boży, który mówi sam o sobie: "Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie" (J 14, 6). 

Jeśli chcemy przybliżyć się do Ojca, musimy podążać za Chrystusem. 

Jak zatem przybliżyć się do Chrystusa? Jak nauczyć się Mu służyć, wypełniać Jego wolę, zacieśniać z Nim relację miłości???

Odpowiedź jest prosta: PRZEZ MARYJĘ!

Chrystus wskazuje nam na Ojca, Maryja wskazuje na Chrystusa. 

Pan Jezus pragnie przez Nią działać w naszym życiu i udzielać nam mnogości swoich łask.

 

Św. Ludwik tak pisze w swoim traktacie:

24. Bóg Syn swojej Matce dał wszystko, co swym życiem, śmiercią, swymi nieskończonymi zasługami i przedziwnymi cnotami wysłużył. Uczynił Ją Szafarką tego wszystkiego, co Ojciec Mu dał w dziedzictwie. Przez Nią daje swoim członkom udział w swych zasługach i cnotach i przez Nią rozdaje łaski swoje. Maryja jest Jego tajemniczym kanałem, przewodem, przez który łagodnie a obficie płyną bogactwa Jego miłosierdzia.

 

Zatem nie ociągaj się już dłużej! Zapraszam Ciebie do niezwykłej przygody, jaką przeżyjesz zawierzając swoje życie Chrystusowi poprzez Maryję.

 

W obecnym 2017 r., przeżywamy 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie. Sama Łucja zaznaczała, że były to objawienia na czasy ostateczne. O tych czasach pisze również św. Ludwik de Montfort w swoim traktacie. Chciałbym Ci zaproponować jego fragment, w którym porusza właśnie ten temat. Proszę Cię, abyś przeczytał ten tekst. Myślę, że pomoże Ci on podjąć decyzję o oddaniu się w niewolę
Maryi. Tekst możesz ściągnąć poniżej w formacie PDF.

Zachęcam Cię również do posłuchania poniższych konferencji
ks. Glasa na temat maryjnego niewolnictwa. Naprawdę dają wiele
do myślenia. 
Ks. Piotr ma bardzo łatwy przekaz, a jednocześnie potrafi zachęcić
do podjęcia konkretnych działań.

Jeśli rozważasz powierzenie swojego życia Chrystusowi poprzez Maryję, to poniższe nagrania są przygotowane właśnie dla Ciebie!

W wolnej chwili przeczytaj również poniższy artykuł, który
w bardzo ciekawy sposób wyjaśnia nam ideę niewolnictwa maryjnego.